Tarihteki İstanbul Kuşatmaları Hangileridir?

Tarihteki İstanbul Kuşatmaları Hangileridir?

Ağustos 5, 2018 0 Yazar: buxp

 

 

Fatihin 1453 yıllı İstanbul fethine kadar İstanbul gerek Araplar gerekse Türkler tarafından birçok kez kuşatılmıştır. İstanbul’un fethinin Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilmesi birden fazla kuşatmanın olmasına zemin hazırlamıştır.

 

Hz. Muhammed’in İstanbul için ” onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.” hadisi Müslümanlar için büyük önem taşımış ve bu hadise nail olmak için birçok Müslüman devleti İstanbul’u kuşatmıştır. Bu nedenle İstanbul tarihte birçok kez kuşatılmış ancak 1543 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanın da alınmıştır.

 

 655 Kuşatması:

 

Hz. Osman zamanında Hz. Muaviye tarafından yapılmıştır. Bu seferle birlikte İstanbul’un deniz yolları Müslümanlara açılmıştır.

 

 668 Kuşatması:

 

Emmevi halifesi Hz. Muaviye zamanında yapılmıştır. Ebu Eyyüp(r.a) da katıldığı bu kuşatma tamamlanmamış ve Hz. Eyyüp şehit edilmiştir.

 

 673 Kuşatması:

 

Yine Hz. Muaviye zamanında yapılmış bir kuşatmadır. Bu kuşatma sırasında Bizans Rum ateşini kullanması kuşatmayı başarısız kılmıştır.

 

 781 Kuşatması:

 

Abbasi halifesi olan El-Mehdi zamanında oğlu Harun Reşit tarafından yapılmıştır. Bu kuşatmada ordu Bizans’ı yenerek Boğaziçi’ne kadar ilerlemiştir. Kuşatma Bizans vergiye bağlanmak sureti ile kaldırılmıştır.

 

 1391 Kuşatması:

 

Osmanlı devletinde Yıldırım Beyazıt zamanın da kuşatılmıştır. Bu kuşatma ilk Müslüman Türk kuşatması özeliğinin taşımaktadır. Bizans vergiye bağlanmak koşuluyla kuşatma kaldırılmıştır.

 

 1395 Kuşatması:

 

Yine Yıldırım Beyazıt tarafından yapılan bir kuşatmadır. Bu kuşatmada Haçlıların Osmanlıya karşı birleşmesi sonucu kuşatma kaldırılmış ve Bizans’a kaşı savaşmak için Niğbolu savaşı yapılmıştır. Ayrıca 1412 yıllın da Yıldırım Beyazıt tarafında İstanbul bir kez daha kuşatılmış ancak alınmamıştır.

 

 1412 Kuşatması:

 

Şehzade Musa tarafından yapılan ancak Bizans’ın Osmanlı için de çıkarmış olduğu karışıklıktan dolayı başarılı olamamıştır.

 

 1422 Kuşatması:

 

  1. Murat zamanın da yapılan kuşatma dört ay sürmüş bu kuşatma sırasında II Murat’ın kardeşi Şehzade Mustafa Çelebi’nin Osmanlıya karşı ayaklanması sonucu kuşatma kaldırılmıştır.

 

 1453 Kuşatması:

 

Fatih Sultan Mehmed tarafından kuşatılmıştır. İstanbul’u almak için bütün engelleri kaldıran Fatih kuşatma için Rumeli Hisarını yaptırmış, Şahi topları dökmüş, gemileri karadan yürütmüş böylelikle kararlılığını göstermiştir. 53 gün süren kuşatma 29 Mayıs 1453 tarihinde tamamlanmış böylelikle bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan bir fetih olmuştur.