Türkçe Soruları ve Çalışma Yöntemleri

 Türkçe Soruları ve Çalışma Yöntemleri

Ağustos 12, 2018 0 Yazar: buxp

 

 

Ders Olarak Türkçe

 

Türkçe, temel bağlamda dil ve anlam bilgisi olarak ikiye ayrılsa da içinde daha kapsamlı bir dünya barındıran bir dildir. Öğrencinin okuyup yazabilmesi ile birlikte Türkçenin bütün özelliklerini doğru öğrenip doğru kullanma ve bu yolla bilgi edinerek, analiz yapabilme yeteneği kazanması Türkçenin ders olarak okutulmasındaki temel etkenlerin başında gelir. Türkçe dersi hakkıyla okutulduğunda kişinin anlama ve yorumlama gücünü geliştirebildiği için bu derste başarılı olmak aslında tüm derslerde başarılı olmayı da beraberinde getirmektedir. Çünkü sorulardaki anlatılmak istenen olguyu doğru yorumlayarak anlayabilmek aslında doğru cevaba ulaşmanın en kolay ve doğru yöntemidir.

 

 Türkçe Soruları ve Çalışma Yöntemleri

 

Türkçe’de anlam bilgisi soruları yorum gücüne, dil bilgisi soruları ise daha çok bilgiye dayanmaktadır. Yorum gücüne dayalı sorularda öznellikten kaçınarak, soruyu hazırlayan kişinin mantığıyla ve soruda aslında ne sorulmak istendiğini düşünerek hareket edilmeli, soru kökünde ifade edilenler doğru ve titizlikle okunmalıdır. Bilgiye dayalı sorularda ise konulara hakim olunmalı ve dil bilgisinin içerdiği temel kurallar bilinmelidir. Ana dilimiz olduğu için ‘Çalışmaya gerek nasıl olsa hallederim’ mantığıyla bakmak aslında yapılabilecek en büyük hatalardandır.

 

Türkçe, özellikle üniversite sınavında, çok sorusu olan bir ders olduğundan hafife alınmamalı ve öncelikle anlatılan ders iyi dinlenmelidir. Türkçe konularının aslında birbirinden tamamen bağımsız olmaması ve her bilginin aynı zamanda bir diğerinin temelini oluşturabilmesi, dersin ilgiyle takip edilmesinin oldukça önemli olduğunu göstermektedir.

 

Yine üniversite sınavı üzerinden gidecek olursak, en çok sorulan soru tipi olan uzun paragrafların sınav anında rahatlıkla cevaplanabilmesi için bolca okuma egzersizi yaparak hızlı okuyup aynı zamanda hızlı anlayabilmeyi sağlamak gerekmektedir. Yine bu derste başarılı olmak, farklı sorular çözmek suretiyle farklı bakış açılarıyla karşılaşarak yorumlama gücünün artırılması şeklinde de sağlanabilmektedir.