Unicef’in Temeli Neye Dayanıyor?

Unicef’in Temeli Neye Dayanıyor?

Temmuz 31, 2018 0 Yazar: buxp

 

 

 

Birleşmiş Milletler cemiyetine bağlı olarak çalışan ve çocuklara yardım etmek amacıyla kurulan UNICEF, dünyada çocuk haklarının en önemli savunucusu konumundadır. Hükümetler ile ortak çalışarak kalıcı çözümler elde etmeye çalışan bir örgüttür. Dünya çocuklarının bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan mümkün olan en üst düzeye erişecek şekilde gelişmelerini sağlayacak hakları garanti altına alan Birleşmiş Milletler çocuk Hakları antlaşması, UNICEF’in faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır.

 

UNICEF bugün Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 190 ülkede çocukların sağlık, beslenme, eğitim, acil yardım, barınma, korunma, temiz su ve temiz bir mekanda yaşama hakları için faaliyet gösteriyor. UNICEF, tüm dünyada devletler ile öğretmenlerden gençlere ve annelere kadar birçok grupların çocuklara daha iyi bir gelecek sağlamak için yaptığı çalışmalarda teşvik edici konumda yer alıyor.

 

 Misyonu

 

           UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca çocuk haklarının korunması için tanıtım çalışmaları yapmak, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı sağlamak ve çocukların sahip oldukları potansiyeli eksiksiz şekilde gerçekleştirmek için çocuklara fırsatlar sunmak üzere oluşturulan bir kuruluştur.

 

Kararlılığı ve maddi kaynakları birleştirerek, ülkelerin sahip oldukları imkanları geliştirmelerine, bu sayede çocuklara ‘Birinci önceliği’ sağlayıp gerek onlara gerekse ebeveynlerine gerekli hizmetleri sunabilecek duruma gelmelerine yardımcıdır.

 

Dezavantajlı durumda olan çocuklara, savaştan dolayı zarar görenlere, yoksulluk ve sefalet içindekilere, doğal felaketlerden zarar görenlere, şiddet ve sömürüden zarar görenlere ve engellilere özel statü verilmesine önem vermektedir.

 

Olağanüstü vaziyetlerde çocuk haklarının korunması için çalışmaktadır. Diğer Birleşmiş Milletler örgütleri ve insani yardım örgütleri ile koordineli şekilde hareket eden unicef bu durumlarda çocukların ve onlara bakanların durumlarını rahatlatmak için sahip olduğu imkanları işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara tahsis etmektedir.

 

Taraflı bir örgüt değildir ve ayrımcılık gözetmeksizin her tür işbirliğine açıktır. Dezavantajlı durumdaki çocuklar ile ihtiyaçları en acil olan bölgeler UNICEF’in faaliyetlerinde öncelik sahibidir.